Maestra-seminarium
30. mai, 10:00 til 11:30

Att leva i ständig välsignelse

 

Tid och plats: 30:e maj 2016 kl 10:00-11:30, rum Njárggadat (rum 01_091) på Sámi allaskuvla / Samisk høgskole, Diehtosiida, Hánnoluohkká 45, Guovdageaidnu / Kautokeino.

Arrangör: Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Första opponent phd-kandidat Solveig Joks, Sámi allaskuvla, andra opponent høgskolelektor Elisabeth Utsi Gaup, Sámi allaskuvla.

Handledare: Professor Hallgeir Elstad.

Text sändes till seminariedeltagare per mejl vid efterfrågan, från 23:e maj. Efterfrågan riktas till Lovisa Mienna Sjöberg (lovisa-mienna.sjoberg@samiskhs.no).

Maestra-seminarium för phd-projektet Att leva i ständig välsignelse. Kapitel som framlägges: “Människan och synden i välsignelsens fotspår.”