Seminar
03. juni, 10:00 til 17:00

Andre verdenskrig og samenes forhold til okkupasjonsmakten

Andre verdenskrig 1940-1945 og samenes forhold til okkupasjonsmakten. 
Seminar 03. juni 2016. Njárggádat, Sámi allaskuvla.

Kl 10  Åpning                                                                                                                15 min                    

Hovedinnleder Arvid Petterson om samene i 2. verdenskrig (1940-1945)
med vekt på deres forhold til okkupasjonsmakta                                                  45 min
Spørsmål                                                                                                                        20 min                                                                                                                                                                                                          

Pause for beinstrekk og evt. noe fra kantina                                                          20 min

Jens-Ivar Nergård, prof. ved Uit, om arbeidet med prosjekt om
grenseloser i Tysfjord, Hamarøy, Ballangen. Prosjektet var knyttet til Árran   45 min                                                    
Spørsmål                                                                                                                        20 min

Presentasjon av case fra Kåfjord i Lyngen. Arne Johansen Ijas.                          35 min

Presentasjon av case om motstandsarbeid i Kautokeino. Johan K H Kalstad   35 min
Spørsmål                                                                                                                       30 min                                                                                                                          

En enkel servering m/kaffe Kl 1430-1530                                                                                                  

Svein Mjøen om sin far Harald Mjøens virksomhet på ruta                                15-20 min
Alta-Karesuando

Odd Mathis Hættas minnefortelling slik han husker da brødrene Johan, Mathis og
Isak K. Hætta kom til Siebe etter arrestasjonene på Bilstasletten                     15-20 min                                                                                       

Minnefortellinger, samtale og diskusjon                                                                                                                                

Oppsummering ved Arvid Petterson   

Vi avslutter med samtale om hva kan gjøre for å minnes og lære av fortida. Vi kan diskutere om det kan være interesse og vilkår for et prosjekt om samer og 2. verdenskrig (samenes forhold som strategier, vilkår, tilpasning m.m til okkupasjonsmakten), tvangsevakuering, konsekvenser av krigen for mennesker og spesielt deres materielle kultur.                                                                                                                                                 

Samisk og norsk nyttes, men vi har ikke anledning til å tolke.

Seminaret er åpent, og vi ønsker deg velkommen til en lærerik dag om vår nære fortid.