Informasjon vedrørende koronaviruset

(oppdatert 24.08.20)

Fra 15. juni er alle høyskoler og universiteter åpnet igjen. Sámi allaskuvla gjennomfører mest mulig av planlagt virksomhet på Diehtosiida fra uke 35.

Sámi allaskuvla følger hele tiden med på gjeldende smittevernregler slik at arrangementer kan gjennomføres.

Smittevernveileder finnes som e-kurs på samisk og engelsk for studenter og ansatte:

For students: Verify that you completed the course: https://no.surveymonkey.com/r/R9NG6TF

For staffVerify that you completed the course: https://no.surveymonkey.com/r/WFCQZDY

Digitale arrangementer
De fleste arrangementer vil kunne overføres digitalt, slik at man kan følge strømmingen på nett hvis man av ulike årsaker er forhindret fra å være fysisk tilstede på campus.

De viktigste smitteverntiltakene:

1. Sykdom og karantene (se karanteneveiledning nederst på siden)

 • Dersom du er syk eller har sykdomsfølelse, da skal du holde seg hjemme.
 • Dersom du er i karantene, da skal du ikke besøke eller oppholde deg på Diehtosiida.

2. Hygiene

 • Vask hendende ofte og grundig i lunkent såpevann. Dersom du ikke har tilgang til vann, bruk håndsprit.
 • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster og nyser. Papiret skal kastes etter bruk. Dersom du ikke har papir, så bruk albuekroken.
 • Vask hendene før du berører ansiktet og før måltider.

3. Hold avstand til andre

Situasjonen kan fort endre seg, og da endres også tiltakene. Oppdatering om gjeldende tiltak vil da finnes på nettsiden.

4. Reiser

Alle som ankommer Norge fra et område/land som den norske regjeringen har merket som rødt eller grått, skal i 10 dagers karantene.

 

Veiledning ved karantene

Du har selv et ansvar for å følge med på hvilke regler som er gjeldende til enhver tid. Det anbefales å se på denne nettsiden https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/social-distance-quarantine-and-isolation/

For de som kommer fra land med karanteneplikt gjelder følgende regler:

 • Karanteneplikt 10 dager ved ankomst til Norge.
 • Du kan omgås de du bor sammen med, men unngå besøk.
 • Du skal ikke på jobb eller skole.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du bør unngå steder det er vanskelig å holde avstand.
 • Du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafèer. Ved mangel på andre alternativer kan du gjøre helt nødvendige ærend i butikk eller apotek. Hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Du kan gå tur ute alene, men hold minst 1 meter avstand til andre.

 

Dersom du er i karantene på grunn av sykdom:

Dersom du har symtomer på koronavirus, som feber eller luftveissykdommer bør du isolere deg så snart som mulig, og kontakte lege på tlf 116 117. Under isolasjonen:

 • Unngå kontakt med de du vanligvis bor med.
 • Overnattingssteder som ikke er egnet for karantene må unngås. F. eks campingplass, eller andre plasser du må dele kjøkken, bad ol.
 • Hvis du bor i SSOs studentbolig, kontakt SSO på tlf. 934 77 201 slik at de kan igangsette nødvendige tiltak.