MA - single course

SÁM 311 Terminologiijadieđa ja sámi fágagielaid dutkan

  • Oahpahusgiella: Oahpahusgiellan lea dábálaččat sámegiella. Oahpahus sáhttá leat maiddái skandinávalaš dahje eŋgelasgillii.
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas ja vejolaččat neahta bokte
  • 10 oahppočuoggá
  • Oahppoplána
  • Deaivvadanplána

Go gulat sámegiela sániid, leat go jurddahan maid son diet ja duot sátni máksá? Leatgo jurddašan ahte árbevirolaš ealáhusain leat iežaset fágagielat ja dieđát go don ahte dát dávjá leat dološ doahpagat, mat muitalit ealáhusa dárkilis máhtu birra? Dahje háliidat go oahppat mo ovdánahttit sámi servvodaga ođđa fágasurggiid giela?

Dát oahppu addá dutnje máhtu ja gálggaid analyseret sisdoalu sámegiela sániin, mat gullet sámi vuođđoealáhusaide. Dás beasat čiekŋudit sámi árbevirolaš ealáhusaid gillii, doahpagiid sisdollui ja oahppat oaidnit giela ja máhtu gaskavuođaid. Oahpus don oahpásnuvat terminologiijadiehtaga guovddáš teoriijaide ja metodaide ja mo daid geavahit fágagielaid dutkamiin. Don oahpat mo doahpaga bokte čilget giela sisdoalu ja mo giella nu ovddasta fágamáhtu. Doahpaga analysa vuođul don oahpástuvat metodaide mat adnojit sihke ođđa tearpmaid ráhkadeapmái ja árbevirolaš fágagielaid suokkardallamii. Oahppoáiggis beasat iskat ja guorahallat daid surggiid sámi fágagielain mat du mielas leat beroštahtti.

Entrance requirements

Sisabeassangáibádussan leat Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masterprográmma oppalaš sisabeassangáibádusat mat leat čilgejuvvon oahppoprográmmaplánas.

Koordinator

ingermge's picture
Eira, Inger Marie Gaup
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Inger-Marie-Gaup.Eira@samiskhs.no