Ođđasat

Buot ođđasat

Dutkanbeaivvit 2020

Sámi allaskuvla lágida guhtta oanehis neahttalogaldallama iešguđet fáttás ja ovtta ságastallankafèa luođi/juoigama birra dutkanbeivviid.

Sámi buohccidivššároahppu ohcanládje

Dál lea vejolaš ohcat sámi buohccidivššárohppui. Ohcanáigemearri lea golggotmánu 16.b. 2020. Lea Norgga arktalaš universitehta mas lea fágalaš ovddasvástádus ohppui, ja danne galgá ge ohcamuš mannat universitehta ohcanwebii.

Oahppojagi almmolaš rahpan

Borgemánu  26. beaivvi dii 10:s álgá ođđa oahppojagi almmolaš rahpan.

Geatnegahtton e-kursa Covid-19 njoammudaneastadeamis

Buohkat geat galget Diehtosiidii fertejit čađahit 15 minuhtasaš e-kurssa njoammuneastadeamis.

Dáhpáhusat:

Dutkanbeaivvit 2020
21. čakčamánu, 18:00 - 18:45

Fihttet ja hutkat duddjodettiin

Sáhttágo hállat hutkáivuođas go lea sáhka duojis ja erenoamážit árbevirolaš duojis?

Dutkanbeaivvit 2020
22. čakčamánu, 18:00 - 18:45

"Mun in jáhke dat lea riekta" - mánáid vuogit almmuhit (eahpe)sihkarvuođa

Mánát ohppet máŋggalágan gielalaš áššiid juo unnin.

Dutkanbeaivvit 2020
23. čakčamánu, 18:00 - 18:45

Sikre tall? / Sihkkaris logut?

Pandemitall og urfolk - noen datatufordringer.