Ođđasat

Buot ođđasat

Logi diŋgga maid fertet diehtit ovdal njuiket studeantaeallimii

Sullii vahkku geahčen álgá álggahanvahkku mánnodaga 26. Beavvi borgemánus. Mii addit logi rávvaga movt oaččut buori vuolggasaji studeantaeallimii.

Go leat álgime ohppui

Lohkanbadjedivat, registreret studeantawebii, IT-konto ásahit ja diekkár áššit - daid sáhtát bargat dál juo, ovdal studeanttaid álggahanvahku Sámi allaskuvllas.

Oahpuid álgimat

Goas du oahppu álgá? Geahčes dás.

Báikkálaš sisaváldima ohcanáigemearri guhkiduvvon

Háliidivččet go studeret Sámi allaskuvllas dán čavčča, muhto it leat vel ohcan makkárge oahpposadjái? De ii leat beare maŋŋit ohcat Sámi allaskuvlii. Geahča makkár oahpuide sáhtát ain ohcat báikkálaš sisaváldima bokte.

Dáhpáhusat:

Seremoniija
19. borgemánu, 12:00 - 14:00

Rektormolsašupmi

Mii sávvat ođđa rektorii dr. Laila Susanne Vars bures boahtima ja giitit ovddeš rektora prof.

Seminára - 30-jagi ávvodoalut
23. borgemánu, 11:30 - 24. borgemánu, 17:15

Biibbalseminára 2019

Ođđa biibbaljorgalusa ávvuseminára.

Almmolaš doalut
26. borgemánu, 09:00 - 31. borgemánu, 03:00

Álggahanvahkku

Álggahanvahku prográmma.