Avd. for samfunnsfag

Servodatdieđagoađis leat máŋga fága: juridihkka, historjá, journalistihkka, boazodoallu, eamiálbmotdiehtu, árbediehtu jnv. Dat fágat leat dehálaččat sámi servodaga ovddideapmái. Eamiálbmot perspektiiva lea guovddážis min oahpuin ja dutkamis. Servodatdieđagoahtái gullet ee. čuovvovaš prošeavttat: Sámi ofelaččat, Árbediehtu, Sámi statistihka analysajoavku, Sámi válgadutkan.

Servodatdieđagoahtái gullet čuovvovaš oahput:

  • Journalistaoahpu bachelor- ja masterprográmma
  • Boazodoallu bachelorprográmma
  • Eamiálbmot diehtu ja filosofiija
  • Sámi historjá 1 ja 2
  • Árbediehtooahppu
  • Sámi kultuvra- ja servodatdiehtu / Samisk kultur og samfunnskunnskap (oahppu lea dárogillii)


Manin lea dehálaš váldit dáid oahpuid?

  • Sámi servodat dárbbaša sámegielat journalisttaid miehtá Sámi, sihke radio- ja TV-doibmii.
  • Eamiálbmotservodagat dárbbašit masterdási journalisttaid geat leat oahppan bargguid doaimmahit sihke eamiálbmot- ja váldoservodaga perspektiivvas.
  • Boazodoallu, hálddašanvuogádat ja servodat muđui dárbbašit olbmuid geain lea boazodoallogelbbolašvuohta alit dásis ja fágaoahppu juridihkas, ekonomiijas, fidnooahppu, ekologiija, hálddašeapmi jnv.).
  • Jus don leat lohkamin bachelor-dássái, de Servodatdieđagoahti fállá máŋgga oahpu mat heivejit válljenfágan bacheloroahppui.