BA - Sierra kursa

Teorehtalaš lahkoneamit árbevirolaš máhttui ja dan dokumenteren-ja gaskkustanmetodat

  • Oahpahusgiella: Sámegiella /ja/dahje dárogiella, muhto muhtun fáttáin sáhttet maid eará gielat geavahuvvot.
  • Oahpahusbáiki: Deaivvadeamit ja neahta bokte
  • Oahppokoda: ÁRB 180
  • Fága lea vuosttaš 15 oč oassi Árbediehto-oahpus (oktiibuot 30 oč). Nubbi oassi (ÁRB 181- Árbevirolaš máhttu vuođđun hálddašit resurssaid davviguovlluin) lágiduvvo 2022 giđa.
  • Oahppoplána: dárogillii ja sámegillii
  • Lohkanmearri
  • Deaivvadanplána biddjo deike: TimeEdit
     

Lea go dus beroštupmi oahppat movt bargat fáttáiguin mat gullet árbevirolaš máhttui? Álgge studeantan dán ohppui!

Sámi allaskuvla fállá oasseáiggeoahpu árbedieđus mas leat sihke deaivvadeamit ja neahttaoahpahus. Oahpahusgiella lea sámegiella/ dárogiella/ eŋgelasgiella mas leat gielalaš heivehusat ja vejolaččat dulkon.

Árbediehtu-oahppu galgá fállat sisafievrredanvuođu árbevirolaš máhtu birra oppalaččat ja sámi árbevirolaš máhtu birra earenoamážit, ja dan árvvu birra mii das lea sihke dál ja boahtteáiggis. Dán oahpus deattuhuvvojit fágalaš lahkoneamit máhttu ja makkár dokumenterenvugiid sáhttá dása geavahit. Dasto vel movt árbevirolaš máhttu sáhttá leat mielde nanneme báikegottiid ja eamiálbmot ealáhusaid. Guhkes áigge ulbmil lea ahte árbevirolaš máhttu galgá leat dokumenterejuvvon, nu ahte sáhttá adnot vuođđun almmolaš hálddašeddjiid mearrádusproseassain.Ulbmiljoavku leat politihkkárat, hálddašeaddjit, oahpaheaddjit ja earát geat beroštit árbevirolaš máhtu fágasuorggi.

Árbediehtu-oahpu vuosttaš oasis lea ÁRB180:Teorehtalaš lahkoneamit árbevirolaš máhttui ja dan dokumenteren-ja gaskkustanmetodat. Dokumenterema oktavuođas deattuhuvvo ahte studeanttat hárjehallet praktihkalaš gálggaid, sáhttájuogo joavkkuin dahje iehčaneaset.

Árbediehtu-oahppu lea oasseáiggeoahppu mas geavahit oahpahusvuogi mii kombinere digitála oahppadoaimmain (neahttaoahpahusa) deaivvademiiguin ja mas leat praktihkalaš hárjehallamat dokumenteret ja gaskkustit árbevirolaš máhtu.

Søknadswebas sáhtát válljet ohcat juogo olles 30 oč Árbediehtu-ohppui (ozat Sámi árbediehtu 30 sp), dahje válljet ohcat dušše vuosttaš 15 oč oassái (ozat Teorehtalaš lahkoneamit árbevirolaš máhttui ja dan dokumenteren-ja gaskkustanmetodat 15 sp)

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga/gymnása) dahje reálagelbbolašvuohta.

Koordinator

ingermge's picture
Inger Marie Gaup Eira
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
ingermge@samas.no

Studenten

– Árbediehtooahppui álgen vuoi oahpan movt seailluhit árbevirolaš máhtu viidásit.
Portrett av Ann Maret Eira.
Ann Maret Eira