BA - Sierra kursa

JUR 103 - Sámi riekteipmárdusat

Praktihkalaš dieđut:

 • Oahppokoda: JUR 103
 • 10 oahppočuoggá 
 • Oahpu lágideapmi: Neahttadoarjjaoahpahus:Oahpus leat guokte fysalaš deaivvadeami Sámi allaskuvllas ja neahttaoahpahus. 
 • PDF icon Oahppoplána
 • Diibmoplána ja deaivvadanplána: TimeEdit
 • Jus leat jearaldagat mat gusket oahpposajeohcamii, ohcanvuogádahkii, sisabeassangáibádusaide jna., váldde oktavuođa oahppohálddahusain, oahppohalddahus@samas.no

Oahpu sisdoallu

Sámit ellet iešguđet riikkain ja iešguđet riikkaid stivrejumiid ja riektevuogádagaid vuolde. Riikkaid riektevuogádagat leat huksejuvvon váldoservvodaga álbmogiid kultuvrralaš árbevieruid nala. Go sámit leat sierra álbmot ja sámiin lea sierra kultuvra, de lea sis maiddái sierra riekteárbevierru ja riekteipmárdusat.

Dán oahpus oahpásmuvvet studeanttat iešguđet sámi riekteipmárdusaide. Oahppu gieđahallá sámiid riekteipmárdusaid dološ áiggiid rájes gitta dálá áigái, ja fokusere riekteipmárdusaide mat gusket eanan- ja čáhcegeavaheapmái ja luondduávkkástallamii. Oahppu addá maid vuođđodieđuid sámi riekteáddejumiid riektesuodjalusa birra riikkaidgaskasaš konvenšuvnnaid ja šiehtadusaid vuođul.

Oahpahusgiella
Oahpahusa váldogiella lea davvisámegiella. Oasit oahpahusas sáhttet leat eŋgelasgillii ja skandinávalaš gielaide. Eaŋgalasgiel oahpahus ii dulkojuvvo. Eará gielaid oahpahus dulkojuvvo dárbbu mielde.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Oahppoovttadat lea geatnegahtton fágaoahppu Boazoealáhus bachelorprográmmas, ja sáhttá nai dohkkehuvvot doarjjafágan eará bachelorprográmmain.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Oahpahan- ja oahppanvuogit leat logaldallamat, joavkobarggut, digaštallamat, čállinbarggut ja bagadallamat.

Vurdojuvvo ahte studeanttat oassálastet aktiivvalaččat buotlágan oahpahusvugiide ja lohket lohkanmeari áŋgirit ja iešheanalaččat. Studeantabarggut galget dábálaččat ovdanbuktot plenumas deaivvadeamis.

Eksámen
Eksámen lea 5-beaivásaš ruovttueksámen mas studeanta čállá 7−10 siidosaš čállosa addojuvvon fáttá vuođul.
Árvosánit addojuvvojit ECTS−vuogádaga mielde, mas A lea buoremus árvosátni ja E lea vuolemus ceavzinárvosátni. F árvosátni mearkkaša ahte ii leat ceavzán. Muđui čujuhuvvo Sámi allaskuvlla loahpalaš árvvoštallan- ja eksámennjuolggadusaide.

Filesize: 247 KB

Sisabeassangáibádusat

 • Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga/gymnása) dahje reálagelbbolašvuohta.
   
 • Dasa lassin gáibiduvvo sámegielmáhttu.
   
 • Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.

Koordinator

lailasv's picture
Vars, Laila Susanne
E-mail: 
lailas@samas.no