BA - Sierra kursa

JOU 109 Pressaetihkka, lágat ja konvenšuvnnat

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella, muhto skandináva gielat ja eŋgelasgiella sáhttet geavahuvvot. 
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas       
  • 5 oahppočuoggá
  • Oahppu lea oassin Sámi journalistihka bacheloroahpus.
  • Oahppoplána

Dá lea teorehtalaš fága mas oahpahat etihka, lágaid, njuolggadusaid ja konvenšuvnnaid birra. 

Eambbo dieđut bohtet.

Filesize: 408 KB