BA - Sierra kursa

Árbediehto-oahppu

  • Oahpahusgiella: Sámegiella ja/dahje dárogiella, muhto muhtun fáttáin sáhttet maid eará gielat geavahuvvot.
  • Oahpahusbáiki: Deaivvadeamit ja neahta bokte
  • Oahppokoda: ÁRB 180 ja ÁRB 181
  • 30 oahppočuoggá (15+15 oč) oasseáiggis guovtti lohkanbaji badjel.
  • Oahppoplána: dárogillii ja sámegillii
  • Lohkanmearri
  • Deaivvadanplána biddjo deike: TimeEdit

Lea go dus beroštupmi oahppat movt bargat fáttáiguin mat gullet árbevirolaš máhttui? Álgge studeantan dán ohppui!

Sámi allaskuvla fállá oasseáiggeoahpu árbedieđus mas leat sihke deaivvadeamit ja neahttaoahpahus. Oahpahusgiella lea sámegiella/ dárogiella/ eŋgelasgiella mas leat gielalaš heivehusat ja vejolaččat dulkon.
 
Sisdoallu
Oahppoovttadagat «ÁRB 180 Teorehtalaš lahkoneamit árbevirolaš máhttui ja dan dokumenteren- ja gaskkostanmetodat, 15 oč» ja «ÁRB 181 Árbevirolaš máhttu vuođđun hálddašit resurssaid davviguovlluin, 15 oč» addá vuođu árbevirolaš máhttui oppalaččat ja sámi árbevirolaš máhttui earenoamážit.
Studeanta oahppá árvvu birra mii árbedieđuin lea sihke dál ja boahtteáiggis. Árbevirolaš máhtu fágalaš lahkoneamit deattuhuvvojit, ja dasa gullet dokumenterenvuogit ja movt árbevirolaš máhttu sáhttá leat mielde nanneme báikegottiid ja eamiálbmotealáhusaid. Guhkesáigge ulbmil lea ahte árbevirolaš máhttu lea dokumenterejuvvon nu ahte dan lea vejolaš geavahit vuođđun almmolaš mearridanproseassain. Dát lea formála oahppu árbevirolaš máhtu dokumentašuvnnas ja gaskkusteamis.
 
Oahppu lea Árbediehtu-prošeavtta boađus.
 

Oahppu lea guovtti oasis ja čađahuvvo ná:

  1. oassi: Teorehtalaš lahkoneamit árbevirolaš máhttui ja metodaide movt dokumenteret ja gaskkustit árbevirolaš máhtu, 15 oahppočuoggá. (ÁRB 180, čakčat 2021)
  2. oassi: Árbevirolaš máhttu vuođđun hálddašit resurssaid davviguovlluin, 15 oahppočuoggá. (ÁRB 181, giđđat 2022)

Jus áiggot olles 30 oč váldit, de ozat søknadsnwebbas "Sámi árbediehtu 30 sp". Jus áiggut ohcat dušše vuosttaš 15 oč oassái, de ozat "Teorehtalaš lahkoneamit árbevirolaš máhttui ja dan dokumenteren- ja gaskkostanmetodat 15 sp" søknadswebbas.

 

Filesize: 176 KB
Filesize: 379 KB

Sisabeassangáibádusat

Oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta.

 

Koordinator

ingermge's picture
Inger Marie Gaup Eira
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
ingermge@samas.no

Studenten

– Árbediehtooahppui álgen vuoi oahpan movt seailluhit árbevirolaš máhtu viidásit.
Portrett av Ann Maret Eira.
Ann Maret Eira