Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
12. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivra čoahkkána

Stivračoahkkin Sámi allaskuvllas. 

Almmolaš rahpan
15. borgemánu, 12:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla oahppojagi 2018/ 2019 almmolaš rahpanbeaivi

Almmolaš rahpan 2018/ 2019