BA - Enkeltemne

SER Samisk kultur- og samfunnskunnskap 2

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Undervisningssted: Guovdageaidnu
 • Deltidsstudium, 15 studiepoeng
 • Samlinger:
 • - 15.02- 17.02.21
 • - 15.03- 17.03.21
 • - 10.05- 12.05.21   
 •  Eksamen:
 • - 17.06- 18.06.21

Bryr du deg om samisk kultur, samfunn og historie?  Da er dette studiet for deg. Studiet er spesielt tilrettelagt for Samisk høgskoles ”Ofelaččat - Samiske veivisere”. Det kan også egne seg for andre.

Studiet sikter mot å utvikle en faglig og etisk kompetanse i formidling av samisk kultur og samfunn og om samer i ulike offentlige kontekster. Det søkes å styrke studentens samiske selvforståelse, og studentens egne refleksjoner er vesentlige i studiet. Oppøvelse i fortellings- og presentasjonsteknikker, bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjon og konflikthåndtering i ulike situasjoner inngår. I dette studiet videreutvikles studentenes formidlingskompetanse ytterligere gjennom gjennomføring av et veiledet prosjektløp. Studenten skal her utvikle og gjennomføre et selvstendig formidlingsprosjekt som bygger på kompetansen fra modul 1.  


///

 • Oahpahusgiella: Dárogiella
 • Oahpahusbáiki: Guovdageaidnu
 • Deltidsstudium, 15 studiepoeng
 • Deaivvadeamit 
 • - 15.02- 17.02.21
 • - 15.03- 17.03.21
 • - 10.05- 12.05.21
 • Eksámen:
 • - 17.06- 18.06.21 


Beroštatgo sámi kultuvrras, servodagas ja historjjás? De lea dát oahppu dutnje. Oahppu lea erenoamážit heivehuvvon Sámi allaskuvlla “Ofelaččaide”, muhto lea maid rabas earáide.

Oahppu galgá ovdánahttit studeanttaid fágalaš ja ehtalaš gaskkustangelbbolašvuođa sámi kultuvrras ja servodagas, ja sámiid birra iešguđetlágán almmolaš oktavuođain. Oahppu galgá nannet studeantta sámi iešipmárdusa ja studeanttaid reflešuvnnat leatge guovddážis oahpus. Hárjáneapmi muitalan- ja presenterenteknihkas, diehtojuohkinteknologiija geavaheampmi, gulahallan ja vuostálasvuođaid gieđahallan iešguđet diliin leat oassin oahpus. Dán oahpus studeanttaid gaskkustangelbbolašvuohta ovdánahttojuvvo áin eambbo bagadallojuvvon prošeavtta bokte. Studeantta galgá dáinna ovdánahttit ja čađahit iešheanálaš gaskkustanprošeavtta mii hukse oahpu 1. oasi gelbbolašvuhtii. 

Studieplan
Filesize: 502 KB

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 • Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1 eller tilsvarende utdanning.

Koordinator

lenasgs bilde
Gaup, Lena Susanne
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Lena-Susanne.Gaup@samiskhs.no