BA - Enkeltemne

SÁM 215: Sámi girjjálašvuohta: teoriijat ja metodat

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella váldooahpahusgiellan. Studeantta berre bastit lohkat eŋgelasgielat teavsttaid.
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas, luohkkálatnja- dahje neahttaoahpahussan
  • 10 oahppočuoggá.
  •  Fága gullá Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmmii.
  • PDF icon Oahppoplána

Studeanta oahpásmuvvá girjjálašvuođa dutkama guovddáš teoriijaide ja metodaide, ja heiveha daid dálá sámi girjjálašvuođa ja sierra šlájaid lohkamii.

Opptakskrav

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje realagelbbolašvuohta.

Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde.

Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.

Dasa lassin sisabeassangáibádus lea Sámi girjjálašvuođa vuođđokursa (SÁM 106) dahje vástideaddji oahppu.

Koordinator

hannams bilde
Mattila,Hanna
Phone: 
E-mail: 
Hanna-Kristiina.Mattila@samiskhs.no