Studiestart høsten 2021

Åpningen av studieåret finner sted på Diehtosiida 


Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. De nye forskriftsendringene tredte i kraft søndag 20. juni. 

Universiteter og høgskoler kan etter de nye anbefalingene gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Les mer om råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler her. 

Samisk høyskole planlegger at undervisningen i høst skal foregå fysisk på campus Diehtosiida fra og med 16. August. Se i midlertidig egen timeplan for ditt studie på TimeEdit: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla   
 
Dersom situasjonen endrer seg
Samisk høyskole følger fortløpende med på situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene. Dersom situasjonen endrer seg vil høstsemesteret organiseres etter myndighetenes råd og anbefalinger. Informasjon kommer fortløpende dersom dette blir aktuelt. 

Undervisning 
Undervisning gjennomføres i henhold til studieplanen. 
I TimeEdit kan du søke opp timeplanen din, samt hvor undervisningen finner sted, samlingsplan, eksamenstidspunkter, praksis o.l.: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla 

Dersom du har spørsmål knyttet til undervisning, kan du ta kontakt med faglig koordinator. 


Introduksjonsuke 
Se egen program her: Introduksjonsuke 2021 
 

Spørsmål? Ta kontakt!
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på enten e-post eller telefon: oahppohalddahus@samas.no / +47 78 44 84 00. 

(Senest oppdatert 06.07.21)