Forskningsarkiv – Brage

Brage er Sámi allaskuvlas åpen institusjonelle arkiv for faglig og vitenskapelig arbeider. I dette arkivet skal høgskolens faglig produksjon registreres. Alle dokumentene i arkivet er tilgjengelig og gratis for alle.